هویج فرمی 300 گرمی فیتزی فانزی
  • هویج فرمی فیتزی فانزی بسته 300 گرمی
  • شسته شده، پوست کنده و آماده خوردن
  • سرشار از ویتامین آ و منبع غنی بتاکاروتن
  • یک میان وعده سالم و آماده خوردن