خیار خاردار 300 گرمی فیتزی فانزی
  • بیبی خیار خاردار فیتزی فانزی بسته 300 گرمی
  • شسته شده و آماده خوردن
  • دارای فیبر بالا و کالری پایین، کاهش دهنده قند خون