هویج فرمی با سس سلامت رنچ
  • هویج فرمی فیتزی فانزی بسته 70 گرمی به همراه 20 گرم سس سلامت رنچ
  • شسته شده، پوست کنده و آماده خوردن
  • سرشار از ویتامین آ و منبع غنی بتاکاروتن
  • یک میان وعده سالم و آماده خوردن